Het werk van Romy van Rijckevorsel is gewaagd, kleurrijk, heel erg uitnodigend voor persoonlijke interpretaties en niet vrijblijvend!. 

 

Haar schilderijen kenmerken zich door een mengeling van stijlen en technieken en wordt daarom wel als eclectisch aangeduid. In een mix van klassieke schilderkunst, graffiti, grafiek en cartoons ontstaat een uitdagend kleurrijk geheel dat de beschouwer prikkelt het ‘verhaal er achter’ te ontrafelen. Door haar fascinatie voor maakbare schoonheid zijn de figuren die ze schildert vaak wat vervormd, door onnatuurlijke verhoudingen en ontbrekende of juist toegevoegde lichaamsdelen. Soms worden teksten er dwars doorheen geschreven. Toch slaagt Romy er in om een soort organische samenhang te bereiken die het schilderij de moeite waard maakt. Het hoeft voor haar niet per se ‘mooi’ te zijn, als het maar boeit. Haar inspiratie haalt ze uit foto’s die haar fascineren en waar ze een ‘verhaal’ omheen bedenkt dat ze vervolgens met snelle streken op het doek overbrengt. Er worden niet eerst schetsen gemaakt waardoor de doeken een spontane kracht krijgen. Ze schildert op doeken die aan de muur zijn gehangen omdat in haar atelier te weinig plaats is voor ezels. Vaak is ze met meerdere doeken tegelijk bezig. Met haar enorme gedrevenheid en snelle manier van werken heeft ze inmiddels een enorm oeuvre opgebouwd, alsof ze  ‘verloren’ tijd wil inhalen, want, zoals ze het nu ziet, ‘een leven zonder schilderen is onmogelijk’. (Frans van Noppen)

  

Romy van Rijckevorsel schildert op een eclectische wijze. In haar werk zie je veel verwijzingen naar klassieke kunstenaars. (bijvoorbeeld Gustav Klimt, decoratieve achtergronden, maar ook Egon Schiele). Het is ook eclectisch vanwege de verschillende stijlen: tekenen, graffiti, schilderen en

grafische elementen. Al deze elementen worden zeer succesvol gecombineerd tot een organisch geheel waarin ook een eigen handschrift op de loer ligt. Dat is heel slim, want de combinatie van referenties en stijlen kan ook heel snel fout gaan. In Romy’s werk, echter, stopt zij op precies het

juiste moment. De schilderijen zijn zeer postmodern in de zin van "alles is mogelijk" en toch is het is helemaal niet onrustig. Aan de ene kant zijn de werken zeer decoratief en aan de andere kant ook hard en bijna provocerend en vulgair. Toch zijn ze in evenwicht, deels te wijten aan

de sterke samenstelling. (jury rapport Painting of the year 2020, uiteindelijke 9e geworden van de 1250 aanmeldingen)

  

Romy van Rijckevorsel paints in an eclectic way. In her work you see many references to classical artists. (e.g. Gustav Klimt, decorative backgrounds, but also Egon Schiele). It is also eclectic because of the different styles: drawing, graffiti, painting and graphic elements. All these elements are very successfully combined into an organic whole in which there is also a handwriting lurking. That's very clever, because the combination of references and styles can also go wrong very quickly. In Romy's work, however, she stops at exactly the right time. The paintings are very postmodern in the sense of "anything is possible" and yet it is is not restless at all. On the one hand the works are very decorative and on the other hand also hard and almost provocative and vulgar. However, they are balanced, partly due to the strong composition. (jury report Painting of the year 2020, became 9th of 1250 entries)