Ik werk ook in opdracht.

Wanneer ik aan een opdracht begin wil ik graag weten welke van mijn schilderijen je het meeste aanspreken, die gebruik ik dan als leidraad.  Ik kan jou of een fictieve figuur gebruiken als hoofdfiguur in het werk. ik vind het ook erg fijn wanneer je me allerlei persoonlijk informatie geeft zoals: namen van kinderen en/of partner, lievelings eten, sport, land, vakantie, schrijver, film, muziek gedicht en ga zo maar door. Deze informatie kan ik allemaal verwerken in het schilderij.  Van tevoren spreken we een formaat en prijs (excl. 9% btw) af en ik bereken voor jou de verzendkosten.  Ik verwerk je opdracht als een vrij werk, wanneer jij het niet mooi vind hoef je het niet te kopen, maar verkoop ik het als een vrij werk. Ik probeer uiteraard wel iets te maken wat jij prachtig zult vinden.

 

Hieronder enkele voorbeelden. Graag even bellen of mailen zodat we kunnen overleggen wat je wensen zijn.

 

I also work on commission.

When I start a commission, I like to know which of my paintings appeal to you the most, and I use them as a guideline.  I can use you or a fictional character as the main character in the work. I also think it's very

 nice when you give me all kinds of personal information such as: names of children and/or partner, favorite food, sports, country, holiday, writer, film, music, poem and so on. I can incorporate all this information into the painting.  We agree on a size and price (excl. 9% VAT) in advance and I will calculate the shipping costs for you. I process your assignment as a free work, if you don't like it you don't have to buy it, but I sell it as a free work. Of course I try to make something that you will love.

 

Below are some examples. Please call or email me so that we can discuss your wishes.